Dom Dziecka nr 15 im. Ks. G. Baudouina

Remont i modernizacja zabytkowego budynku najstarszego w Polsce Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

Wartość robót 2 499 338,59 PLN

Termin wykonania od  29.09.2009 r. do  10.12.2010 r.