Narodowy Bank Polski - Sala im. Władysława Grabskiego

Wykonanie modernizacji Sali im. Władysława Grabskiego w Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, w tym między innymi modernizacja instalacji okablowania i urządzeń multimedialnych dzwiękowego systemu ostrzegawczego ( DSO ).
Wartość robót 1 893 423, 46 PLN


Narodowy Bank Polski - Sala im. Władysława GrabskiegoNarodowy Bank Polski - Sala im. Władysława GrabskiegoNarodowy Bank Polski - Sala im. Władysława GrabskiegoNarodowy Bank Polski - Sala im. Władysława GrabskiegoNarodowy Bank Polski - Sala im. Władysława GrabskiegoNarodowy Bank Polski - Sala im. Władysława Grabskiego