Centrum Neurobiologii PAN

Dokończenie Centrum Neurobiologii realizowanej w formie rozbudowy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniemterenu oraz uzyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie.
Powierzchnia użytkowa: 2522 m2

Wartość robót: 9 128 971,23 zł.