Służba Zdrowia

Prace wykonane w Szpitalach:

 • Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Rozbudowa i przebudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu. Opracowanie dokumentacji projektowej; wykonanie robót budowlanych, roboty sanitarne i elektryczne, instalacja gazów medycznych oraz zagospodarowanie terenu.
  Wartość robót 16 816 775,77 PLN
  Okres wykonania od 06.06.2006 r. do 31.12.2007 r.

  Szpital Miejski im. Jana Garduły w ŚwinoujściuSzpital Miejski im. Jana Garduły w ŚwinoujściuSzpital Miejski im. Jana Garduły w ŚwinoujściuSzpital Miejski im. Jana Garduły w ŚwinoujściuSzpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu - uroczystość otwarcia obiektu

 • Budowa Prywatnej Przychodni Lekarskiej NOVUM przy ul. Bocianiej w Warszawie.

  Wartość robót 12 349 390,64 PLN

  Okres wykonania od 31.08.2002 r. do 03.11.2003 r.

  Przychodnia Lekarska NOVUMPrzychodnia Lekarska NOVUMPrzychodnia Lekarska NOVUMPrzychodnia Lekarska NOVUMPrzychodnia Lekarska NOVUMPrzychodnia Lekarska NOVUM
 • Szpital Grochowski w Warszawie Modernizacja Parteru Pawilonu IV, w tym Holu Głównego i pomieszczeń po Izbie Przyjęć dla potrzeb Działu Statystyki, Pracowni Endoskopii i Przychodni Przyszpitalnej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie.
  Wartość robót 439 053,14 PLN
  Termin wykonania od 09.11.2012 r. do 29.04.2013 r.

  Szpital Grochowski w WarszawieSzpital Grochowski w WarszawieSzpital Grochowski w Warszawie

  Szpital Grochowski w WarszawieSzpital Grochowski w WarszawieSzpital Grochowski w Warszawie

 • Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Kriobanku Homogennych Zastawek Serca w Instytucie - Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w
  Warszawie. Wykonanie pomieszczeń o wysokim stopniu czystości typu B,C,D ze ścianek higienicznych wraz z instalacją klimatyzacji i wentylacji, instalacją elektryczną, C.O., WOD-KAN, automatyki.
  Wartość robót 1 861 882,51 PLN
  Termin wykonania od 01.09.2009 r. do 31.01.2010 r.
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Wykonanie modernizacji Pracowni Konserwacji, Głębokiego Zamrażania Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek Serca. Wykonanie pomieszczeń o wysokim stopniu czystości typu B,C,D wraz z niezbędną instalacją klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznej, automatyki, C.O., WOD-KAN.
  Wartość robót 1 061 393,44 PLN
  Termin wykonania od 18.10.2010 r. do 30.11.2010 r.
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego do rozporządzenia ministra zdrowia w tym: budowa zadaszonego wjazdu z automatycznie otwieranymi drzwiami oraz montaż drzwi wejściowych wraz z wymianą wykładzin w istniejących pomieszczeniach oraz wykonanie instalacji:
  wentylacji mechanicznej i elektrycznej w
  Wartość robót 331 675,93 PLN
  Termin wykonania od 05.09.2012 r. do 30.11.2012 r.