Warszawski Ogród Zoologiczny

Wykonane obiekty na terenie ZOO w Warszawie:

 • Wykonanie przebudowy pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
  w Warszawie.
  wartość robót 17 766 043,45 PLN
  Termin wykonania od 30.05.2007 r.  do 14.10.2009 r.

  Pawilon i basen dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskimPawilon i basen dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskimPawilon i basen dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskimPawilon i basen dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskimPawilon i basen dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskimPanoramiczne akwarium morskiePanoramiczne akwarium morskiePawilon i basen dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskimPawilon i basen dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskimPawilon i basen dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskimPawilon i basen dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskim

 • Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pt. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków
  Chronionych „Ptasi Azyl”
  .
  wartość robót: 2 286 880,00 PLN
  Termin wykonania od 24.09.2010 r. do 31.10.2012 r.
 • Zaprojektowanie technologii zbiornika paludaryjnego i wykonanie przebudowy obiektu na potrzeby paludarium w ramach zadania inwestycyjnego pt: „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.
  wartość robót: 1 660 767,53 PLN
  Termin wykonania od 27.04.2011 r. do  19.12.2011 r.

  Paludarium

 • Zaprojektowanie i wykonanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.
  wartość robót: 1 576 819,67 PLN
  Termin wykonania od 22.12.2010 r. do  12.12.2012 r.