Pałac Ślubów w Warszawie

Wykonanie remontu i modernizacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego – Pałacu Ślubów usytuowanego przy Placu Zamkowym 6 w Warszawie.

Wartość robót 5 829 330,17 PLN

Termin wykonania od 15.08.2006 r. do 30.09.2007 r.