Pałac Prezydencki w Warszawie - Remont piętra w skrzydle południowym

Remont piętra wraz z sanitariatami w skrzydle południowym Pałacu Prezydenckiego w Warszawie


ul. Krakowskie Przedmieście 48/50
Remont piętra wraz z sanitariatami w skrzydle południowym Pałacu Prezydenckiego w Warszawie