Stolzle Częstochowa S.A.

PDF
Drukuj


REFERENCJE

Przedsiębiorstwo „Alpine Mayreder Polska Sp. z o.o.” wykonało na nasze zlecenie w okresie od lutego 2002 do grudnia 2003 komplet prac związanych z budową i przebudową huty Szkła STOI-ZLE Częstochowa S.A., Częstochowa, ul. Warszawska 347. W zakres prac wchodził również nadzór nad wykonaniem projektu rozbudowy huty.

Jakość prac prowadzonych przez firmę oceniamy wysoko.

Prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, szybko, terminowo i jakościowo bez zastrzeżeń. Przedsiębiorstwo wykazuje się właściwą organizacją pracy, dobrym współdziałaniem ze zleceniodawcą.

Z prawdziwą przyjemnością polecamy firmę „Alpine Mayreder Polska Sp. z o.o.” jako solidnego partnera do realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji.


 

 

Stolzle Częstochowa