Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

PDF
Drukuj

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

ODDZIAŁ REGIONALNY WARSZAWA

ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Warszawa, 18.05.2007

REFERENCJE

Niniejszym potwierdzamy, że firma Alpine Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 18/2001 wykonała na nasze zlecenie prace remontowe, izolacyjne tarasu o powierzchni 212 m2 oraz usunęła skutki zawilgocenia elementów budynku przylegających do tarasu w budynku przy ul. Heroldów 21D w Warszawie. Roboty były prowadzone w okresie styczeń-maj 2006.

Zakres kontraktu obejmował wykonanie:

izolacji przeciwwodnej tarasu,

izolacji termicznej tarasu

szlichty cementowej i posadzki z gresu

obróbek blacharskich,

robót elewacyjnych

robót tynkarskich i malarskich.

Wartość prac remontowo-izolacyjnych wynosiła 167435,51 zł netto (bez VAT).

Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem realizacji, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy budowlane oraz z dbałością o zachowanie najwyższej jakości.

Wysoko oceniamy zarówno jakość prowadzonych robót jak i terminowość ich wykonania.

W szczególności podkreślamy prawidłową organizację pracy oraz wysoką jakość nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Stwierdzamy, że firma Alpine Bud Sp. z o.o. jest solidnym i godnym polecenia partnerem przy realizacji inwestycji budowlanych.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa